Anwendungen - ics-dryice
ics-dryice > Die Technologie > Anwendungen

Anwendungsbereiche

Die ICS-Technologie bietet ein breites Anwendungsspektrum an.

Das innovative Strahlverfahren mit Trockeneis weisst fast keine Beschränkungen auf, in Hinsicht auf die zu reinigenden Werkstoffe oder Oberflächen. Der ständige Nachdruck in Richtung Ökologie, Kostenreduzierung und Qualitätssteigerung in den Produktionsprozessen prädestiniert unsere Zukunftstechnologie.

Strojársky priemysel

Čistenie všetkých častí výrobných strojov, zváracích robotov, dopravníkových a lakovacích liniek je metódou tryskania veľmi efektívne a jednoduché.

Tlačiarenský priemysel

V tlačiarenskom priemysle je nevyhnutné všetky valce a súčasti tlačiarenských strojov udržiavať čisté. Tryskanie suchým ľadom ponúka rýchle a kvalitné riešenie.

Papierenský priemysel

Pri práci s papierom sa v strojoch často ukladá lepidlo, prach, buničina, či vodný kameň. Všetky tieto nežiadúce časti je nevyhnutné pravidelne čistiť a zabrániť tak výpadkom strojov.

Automobilový priemysel

Vstrekovacie či lisovacie formy je nevyhnutné udržiavať v čistote. Technológiou tryskania suchým ľadom sa jednoducho zbavíte nečistoty bez poškodenia povrchu a náročnej odstávky stroja či výrobnej linky.

Drevársky a elektro priemysel

Drevársky a elektro priemysel sú oblasti s najvyšším stupňom výbušnosti. Preto je nevyhnutná pravidelná údržba priestorov a strojov. So suchým ľadom je to jednoduché a rýchle.

Potravinársky priemysel

Často zatvrdnuté povrchy, či samotné pece vo výrobných linkách v potravinárskom priemysle, sú veľmi ťažko čistiteľné. Proces čistenia je suchý a bez chémie. Po otrýskani stačí pozametať a stroje sú ako nové.

Služby miest a obcí

Grafity, žuvačky či nánosy nečistôt na kultúrnych pamiatkach či fasádach budov sú jednoducho odstrániteľné bez poškodenia povrchu.

Ak máte otázky ohľadom možností použitia našej technológie, neváhajte nás

Kontaktovať