Princíp čistenia suchým ľadom CO2 - ics-dryice
ics-dryice > Technologia > Princíp čistenia suchým ľadom CO2

Princíp čistenia suchým ľadom CO2

Proces čistenia využíva kombináciu troch základných faktorov


  • Kinetická energia

    Rýchlosť dopadu peliet suchého ľadu na znečistený povrch môže presiahnuť až rýchlosť zvuku.

  • Termický šok

    Znečistená vrstva po prudkom ochladení krehne a postupne sa uvoľňuje od čisteného povrchu.

  • Sublimácia

    Pelety po kontakte so znečisteným povrchom menia svoje skupenstvo, svojou explóziou dokonale odstraňujú znečistenie.

Čistenie suchým ľadom

Čistenie – tryskanie suchým ľadom je moderná metóda priemyselného čistenia.

Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad. Tým je metóda čistenia – tryskania suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu.

Je známe, že suchý ľad inhibuje rast baktérií, proces čistenia suchým ľadom zastavuje rast plesní, spór a znižuje kontamináciu  inými biologickými látkami. Okrem toho je netoxický, bez zápachu a vhodný na všetky povrchy – od kovu, dreva, betónu až po jemnú drevenú štruktúru či sklo a textil.
icon-co-2
icon-water-drop
icon-celsius
icon-winter-fall
icon-kotuc
icon-pills

Suchý ľad

Čo je suchý ľad?

Suchý ľad je pevné skupenstvo oxidu uhličitého CO₂ s teplotou -79 °C.

Oxid uhličitý sa v prírode nachádza v plynnej forme. Je netoxický a bez zápachu. Využíva sa na sýtenie nápojov, ktorým dodáva sviežu chuť a predlžuje ich dobu spotreby. Suchý ľad okrem iného nachádza využitie aj v potravinárskom priemysle na ochladzovanie potravín alebo v zdravotníctve.

Výroba

Ako sa suchý ľad vyrába?

Suchý ľad sa vyrába z plynného CO₂ zmenou tlaku.

Plynná forma CO₂ je najskôr upravená do kvapalného skupenstva. Tlak kvapalného CO₂ sa následným prečerpávaním cez dávkovací ventil prudko zníži, čo zároveň spôsobí aj jeho výrazný pokles teploty až na -79 °C. Extrémne ochladenie vytvorí snehovú konzistenciu, ktorá sa v peletizéri tlakom piesta pretláča cez otvory s priemerom 3 mm, čím vznikajú pelety suchého ľadu.

Zásobovanie suchým ľadom

Priamy nákup

Vhodné riešenie pri menších spotrebných množstvách. Suchý ľad je skladovateľný v špeciálnych termoboxoch až 7 dní.

pelletizer

Vlastná produkcia

Zakúpením nášho zariadenia – peletizéra, si zabezpečíte trvalý prísun suchého ľadu.

Čo všetko je potrebné pre čistenie suchým ľadom?

Pre čistenie suchým ľadom je potrebné nasledujúce príslušenstvo:

addons technology
machine

Zariadenie na tryskanie

Zariadenie na tryskanie suchým ľadom.

thermobox dry ice pellets

Pelety suchého ľadu

Termobox na uskladnenie peliet suchého ľadu.
Pelety dodané alebo vyrobené v peletizéri
od ICS ice cleaning systems.

safety equipment

Ochranné pomôcky

Pracovný odev, pracovné rukavice, ochranné okuliare, chrániče sluchu, prísun čerstvého vzduchu.

kompressor

Kompresor

Dodávané množstvo vzduchu od 1,5 m³/min.,
pracovný tlak 6 barov.
Pojazdný alebo stacionárny.

machine

Zariadenie na tryskanie

Zariadenie na tryskanie suchým ľadom.

thermobox dry ice pellets

Pelety suchého ľadu

Termobox na uskladnenie peliet suchého ľadu.
Pelety dodané alebo vyrobené v peletizéri
od ICS ice cleaning systems.

safety equipment

Ochranné pomôcky

Pracovný odev, pracovné rukavice, ochranné okuliare, chrániče sluchu, prísun čerstvého vzduchu.

kompressor

Kompresor

Dodávané množstvo vzduchu od 1,5 m³/min.,
pracovný tlak 6 barov.
Pojazdný alebo stacionárny.