Applications - ics-dryice
ics-dryice > Technology > Applications

Applications

ICS technology offers a wide spectrum of application possibilities.

The innovative dry ice blasting method has nearly no limits when it comes to the range of materials or surfaces suitable for cleaning. Created with a constant focus on environmental responsibility and on cost reduction and quality improvement in production processes, our system is the technology of the future.

Machine building

Čistenie všetkých častí výrobných strojov, zváracích robotov, dopravníkových a lakovacích liniek je metódou tryskania veľmi efektívne a jednoduché.

Printing industry

V tlačiarenskom priemysle je nevyhnutné všetky valce a súčasti tlačiarenských strojov udržiavať čisté. Tryskanie suchým ľadom ponúka rýchle a kvalitné riešenie.

Papierenský priemysel

Pri práci s papierom sa v strojoch často ukladá lepidlo, prach, buničina, či vodný kameň. Všetky tieto nežiadúce časti je nevyhnutné pravidelne čistiť a zabrániť tak výpadkom strojov.

Automotive

Vstrekovacie či lisovacie formy je nevyhnutné udržiavať v čistote. Technológiou tryskania suchým ľadom sa jednoducho zbavíte nečistoty bez poškodenia povrchu a náročnej odstávky stroja či výrobnej linky.

Drevársky a elektro priemysel

Drevársky a elektro priemysel sú oblasti s najvyšším stupňom výbušnosti. Preto je nevyhnutná pravidelná údržba priestorov a strojov. So suchým ľadom je to jednoduché a rýchle.

Food processing

Často zatvrdnuté povrchy, či samotné pece vo výrobných linkách v potravinárskom priemysle, sú veľmi ťažko čistiteľné. Proces čistenia je suchý a bez chémie. Po otrýskani stačí pozametať a stroje sú ako nové.

Služby miest a obcí

Grafity, žuvačky či nánosy nečistôt na kultúrnych pamiatkach či fasádach budov sú jednoducho odstrániteľné bez poškodenia povrchu.

Ak máte otázky ohľadom možností použitia našej technológie, neváhajte nás

Contact us