Čistenie suchým ľadom: 5 faktorov, ktoré musíte zvážiť

Čistenie suchým ľadom ušetrí firmám peniaze, čas i starosti.  Voľba kompetentného dodávateľa nemusí byť veštením z krištáľovej gule - keď viete, ako na to.

Stanovte kritériá zákazky

  → koľko financií môže vaša spoločnosť na čistenie vynaložiť,
  kedy najneskôr sa predpokladá návratnosť investície,
  v akom rozsahu je možné počítať s pomocou technických pracovníkov,
  do akej miery je možné zasiahnuť do harmonogramu výroby.

 

Preverte dodávateľa

Čistenie suchým ľadom môže vykonávať každý, kto si zaobstará potrebné vybavenie. Svojho potenciálneho dodávateľa dôsledne preklepnite. Zamerajte sa na odborné skúsenosti (certifikát je zárukou vysokej odbornosti), skúsenosti v podnikateľskom prostredí - rozhodujúce odporúčania a referencie. Overte si ich.
 


Vykonajte funkčné skúšky a stanovte rozpočet

Popíšte svoj problém a odbor podnikania. Obchodný zástupca spoločnosti dohodne podrobnosti a dohovorí sa na vykonaní tzv. funkčných skúšok priamo vo výrobe. Dodávateľ pri nej zisťuje, či dokáže so svojim vybavením a know-how splniť vaše požiadavky.  Podľa dĺžky trvania prípravných prác a tryskania, množstva spotrebovaného suchého ľadu a ďalších parametrov  dodávateľ spočíta celkové náklady a návratnosť investíciePri zaobstaraní či prenájme tryskacích strojov počítajte aj s tzv. Total cost of ownership - celkovými nákladmi na vlastníctvo zariadenia. Patria sem aj výdavky na prevádzku a údržbu strojov a obstaranie peliet suchého ľadu. 


 

Nárok na personál

Čistenie výrobných zariadení  znamená určité obmedzenia prevádzky - a teda aj zásah do života vašich zamestnancov. Vedúci výroby a údržby, nastavovači a technici, tí všetci budú stroje odpájať a zapájať a spolupracovať na ich vyčistení.
 →  Pracuje sa im so strojmi dobre? Možno ich ľahko ovládať, majú funkcie potrebné k vyčisteniu podnikových zariadení?  
 →  Dokážu si poradiť s menšími závadami, alebo je potrebné volať autorizovaných technikov?