Princíp čistenia suchým ľadom CO2

Procesekologického čistenia ľadom využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad, narozdiel napr. od pieskovania. Tým je metóda čistenia suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu. 

Zobraziť viac

Porovnanie s inými metódami čistenia

Zvyšovanie produktivity a hospodárnosti, prísnejšie podmienky na ochranu životného prostredia a v neposlednom rade aj bezpečnosť zamestnancov pri čistení a údržbe technologických zariadení, dnes vyžadujú nasadenie modernejších technológií. Tieto požiadavky ideálne spĺňa ekologické čistenie suchým ľadom a stáva sa významnou alternatívou k pôvodným postupom čistenia (pieskovaniu, chemickému čisteniu a pod.).  Pri tryskaní strojových častí suchým ľadom dochádza k výrazným úsporám času, pretože nie je potrebná ich demontáž a následná spätná montáž.

Zobraziť viac

Aplikácie

Inovatívna neabrazívna metóda tryskania suchým ľadom nemá takmer žiadne obmedzenia, čo sa týka čistených materiálov, či povrchov. Neustály dôraz na ekológiu, znižovanie nákladov a zvyšovanie kvality vo výrobných procesoch predurčuje našu technológiu budúcnosti. 

Zobraziť viac