Porovnanie s inými metódami čistenia

Zvyšovanie produktivity a hospodárnosti, prísnejšie podmienky na ochranu životného prostredia a v neposlednom rade aj bezpečnosť zamestnancov pri čistení a údržbe technologických zariadení, dnes vyžadujú nasadenie modernejších technológií.

Tieto požiadavky ideálne spĺňa ekologické čistenie suchým ľadom a stáva sa významnou alternatívou k pôvodným postupom čistenia - pieskovaniu, čisteniu vodou, a chemickému čisteniu. Pri tryskaní strojových častí suchým ľadom dochádza k výrazným úsporám času, pretože nie je potrebná ich demontáž a následná spätná montáž.