Späť na oblasti použitia

Strojársky priemysel

Čistenie suchým ľadom sa stáva neoddeliteľnou súčasťou výrobných procesov v strojárskom priemysle – na čistenie všetkých častí výrobných strojov (vrátane elektrických komponentov), odstránenie povrchovej hrdze, čistenie zváracích robotov, dopravníkových a lakovacích liniek, foriem a i., kde v porovnaní s tradičnými čistiacimi metódami výrazne skracuje trvanie čistiaceho procesu. To vedie k zvýšenej produktivite, a zníženým nákladom. Tryskanie suchým ľadom je neabrazívne, nevytvára sekundárny odpad a umožňuje vyčistiť objekty aj pri prevádzkových teplotách. Pri čistení suchým ľadom nevzniká žiadny sekundárny odpad, ako je tomu napríklad pri pieskovaní, či čistení vodou.

Na fungujúcej, dobre nastavenej technike stoja obchodné výsledky aj renomé vašej spoločnosti. V priebehu rokov čelia výrobné zariadenia náročným podmienkam; kovové súčiastky sa stretávajú s nečistotami, na plochy s mazivom sa lepí odpad z výroby a prach. Nedostatok starostlivosti sa skôr či neskôr ozve; stroj sa zadrie, súčiastky zničia. Výsledkom je nútené odstavenie celej prevádzky, porušenie dodávateľských zmlúv - a často aj miliónové investície do nových strojov.

Staré mazivo a priľnavé nečistoty z vašich výrobných zariadení odstránime peletami suchého ľadu. Bez škrabancov a jedinej kvapky vody. Princíp je jednoduchý: nečistoty zmrazíme a odfúkneme silným prúdom vzduchu. 
Výrobno-technické zariadenia čistíme mechanickým otryskávaním suchým ľadom pomocou elektrických a pneumatických tryskacích strojov.

Prečo je ekologické čistenie suchým ľadom tak účinné? Pozrite si princíp metódy


Späť na oblasti použitia