Made in Slovakia ISO 9001
Späť na oblasti použitia

Strojársky priemysel

Čistenie suchým ľadom sa stáva neoddeliteľnou súčasťou výrobných procesov v strojárskom priemysle – na čistenie všetkých častí výrobných strojov (vrátane elektrických komponentov), zváracích robotov, dopravníkových a lakovacích liniek, foriem a i., kde v porovnaní s tradičnými čistiacimi metódami výrazne skracuje trvanie čistiaceho procesu. To vedie k zvýšenej produktivite, a zníženým nákladom. Tryskanie suchým ľadom je neabrazívne, nevytvára sekundárny odpad a umožňuje vyčistiť objekty aj pri prevádzkových teplotách.

Na fungujúcej, dobre nastavenej technike stoja obchodné výsledky aj renomé vašej spoločnosti. V priebehu rokov čelia výrobné zariadenia náročným podmienkam; kovové súčiastky sa stretávajú s nečistotami, na plochy s mazivom sa lepí odpad z výroby a prach. Nedostatok starostlivosti sa skôr či neskôr ozve; stroj sa zadrie, súčiastky zničia. Výsledkom je nútené odstavenie celej prevádzky, porušenie dodávateľských zmlúv - a často aj miliónové investície do nových strojov.

Staré mazivo a priľnavé nečistoty z vašich výrobných zariadení odstránime peletami suchého ľadu. Bez škrabancov a jedinej kvapky vody. Princíp je jednoduchý: nečistoty zmrazíme a odfúkneme silným prúdom vzduchu. 
Výrobno-technické zariadenia čistíme mechanickým otryskávaním suchým ľadom pomocou elektrických a pneumatických tryskacích strojov.

Prečo je čistenie suchým ľadom tak účinné? Pozrite si princíp metódy


Späť na oblasti použitia