Výroba

Výroba

Kladieme veľký dôraz na neustály vývoj nových systémov, inovácie a zdokonaľovanie používanej technológie a jej prispôsobenie pre konkrétne potreby.  Naše prevádzkové priestory disponujú konštrukčným a vývojovým oddelením zameraným na vývoj a výrobu nových systémov, strojovým parkom vybaveným modernými CNC technológiami, výrobnými a montážnymi pracoviskami s kvalifikovaným personálom, pracoviskom na prevádzanie všetkých potrebných skúšok, testov a výstupnej kontroly. 

Naši konštruktéri a technologickí pracovníci používajú najmodernejšie softvérové vybavenie AutoCAD, SolidWorks a Visi. Technologickú prípravu a optimalizáciu výroby zabezpečujeme modernými CAD/CAM systémami. Výstupnú kontrolu u nás zabezpečuje najmodernejší  3D CNC súradnicový prístroj CRYSTA APEX S122010 zn. MITUTOYO.

Naše skladové zásoby zaručujú krátke dodacie termíny strojov a príslušenstva.