Vývoj

Vývoj

Naše vývojové oddelenie nastavilo meradlo pri optimalizácii technológii tryskania suchým ľadom. Naše patentované dávkovacie systémy zaručujú bezproblémovú prevádzku s nízkou spotrebou stlačeného vzduchu a výrazne zníženou spotrebou suchého ľadu. Kvalita spracovania a služieb je našou prioritou číslo jedna.

ICS ponúka pridanú hodnotu, hmatateľné konkurenčné výhody a zvýšenú ziskovosť, individuálne a prispôsobené vašim požiadavkám. To platí pre všetky odvetvia a pre každú veľkosť spoločnosti.
Zariadenia najvyššej kvality

Všetky zariadenia na tryskanie suchým ľadom, peletizéry, a patentované systémy mletia a dávkovania peliet pochádzajú z vlastného vývoja a výroby. Prostredníctvom skúšobného protokolu, ktorý je súčasťou každého zariadenia, ponúkame našim zákazníkom maximálnu transparentnosť a zabezpečenie absolútnej kvalitatívnej úrovne nášho produktu.

Náš inovatívny podávací systém, ktorý svojím jedinečným riešením získal svetový patent, je neprekonateľne šetrný na servis a prevádzkové náklady. V ideálnych podmienkach tento systém svojou životnosťou niekoľkonásobne prekonáva iné doposiaľ známe systémy.

Vývoj