Späť na oblasti použitia

Tlačiarenský / Papierenský priemysel

V tlačiarenskom či papierenskom priemysle je nevyhnutné všetky valce a súčasti strojov udržiavať čisté. Tryskanie suchým ľadom ponúka rýchle a kvalitné riešenie, bez nutnej demontáže zariadenia. Tento proces jednoducho, šetrne a najmä efektívne čistí usadené a spečené mastnoty, papierový prach, buničinu, atrament a farby bez poškodenia jednotlivých komponentov. Proces je suchý, neabrazívny a bez použitia akýchkoľvek chemických látok. Narozdiel od iných čistiacich metód, akými sú pieskovanie, chemické čistenie a pod. nevytvára tento proces sekundárny odpad. Ide o ekologickú metódu čistenia.

Táto technológia zvyšuje bezpečnosť pri práci a výrazne znižuje použitie rozpúšťadiel. Možno ňou čistiť tlačiarenské valce, zásobníky tonera a nádoby, rámy, ochranné kryty, mechaniku, elektrické vedenie, elektrické motory, ovládacie panely, ložiská, dopravníky a i.

Prečo je čistenie suchým ľadom tak účinné? Pozrite si princíp metódy


Späť na oblasti použitia