Suchý ľad - dokonalé chladiace médium

Pandémia COVID-19 priniesla mnoho výziev. Z dôvodu obdobia lockdownov a karantén sa zvýšil dopyt po farmaceutických dodávkach, rýchlo sa kaziacich potravinách a inom tovare s regulovanou teplotou. Jednou z možností je uchovávať ich v chladiacich boxoch so suchým ľadom. Aký je rozdiel medzi suchým, a klasickým ľadom?  

Klasický ľad je pevné skupenstvo vody. Suchý ľad je pevná forma oxidu uhličítého. Kým klasický ľad sa topí a mení späť na vodu, suchý ľad sublimuje (odparuje sa), mení sa na plyn.  Uvoľňovaný plyn (CO2) je približne 1,5-krát ťažší ako vzduch, vďaka čomu prostredie zostáva bez baktérií a mikróbov. Aj z tohto dôvodu je najlepším chladiacim médiom - na chladenie farmaceutických výrobkov (lekárske vybavenie, testy, súpravy, vakcíny, výskumný materiál) alebo mrazených potravín (mrazené výrobky, chladené nápoje, zmrzlina, a i). počas prepravy. Nepoškodzuje tovar, ani obal, je bez chuti, bez zápachu, nie je toxický a nie je horľavý.Výroba a skladovanie suchého ľadu

V našej spoločnosti sa zaoberáme výrobou a distribúciou suchého ľadu už viac ako 20 rokov. Vyrábame suchý ľad vo forme peliet v troch rôznych veľkostiach: 1,5 mm; 3 mm a 16 mm. Okrem najčistejších surovín, najnovších výrobných zariadení a včasnej dodávky je jedným zo základných prvkov pre dokonalú dodávku suchého ľadu aj skladovanie suchého ľadu počas prepravy a u zákazníka. Teplota suchého ľadu -78,6° C vyžaduje najlepšie izolačné vlastnosti skladovacích nádob, aby sa zaistila kvalita a množstvo čerstvo vyrobeného suchého ľadu. Existujú aj ďalšie požiadavky - najmä týkajúce sa bezpečnosti, hygieny, manipulácie, spracovania a logistiky. Preto suchý ľad dodávame v špeciálnom termoboxe, ktorý udrží špičkovú kvalitu peliet po dobu 5-7 dní. 


Množstvo suchého ľadu 

Ako všeobecné pravidlo môžete očakávať, že každých 24 hodín sa sublimuje päť až desať kilogramov suchého ľadu. Presná miera sublimácie však bude závisieť od hustoty použitej nádoby z expandovaného polystyrénu. Čím nižšia je hustota, tým rýchlejšia je sublimácia. Tovar je potrebné oddeliť od suchého ľadu, aby sa nedotýkali. Takto zabalený tovar - napríklad potraviny tak zostanú čerstvé, a nedôjde k ich poškodeniu. 


Suchý ľad a jeho využitie pri transporte

Transport s použitím suchého ľadu sa používa na prepravu tovaru citlivého na teplotu, ako sú lieky, vakcíny, mrazené potraviny a ďalšie. Pretože suchý ľad sa nepremieňa na kvapalinu a odparuje sa ako plyn priamo z pevnej formy, je jedným z najideálnejších médií používaných na izoláciu a ochranu produktov citlivých na teplotu. Tovary ako zmrzlina, lieky, injekcie, mäso a vakcíny sa počas prepravy udržiavajú čerstvé a chránené pomocou suchého ľadu. Preprava so suchým ľadom vyžaduje určité bezpečnostné opatrenia, aby sa znížili riziká a komplikácie. Suchý ľad nemožno uzavrieť do vzduchotesnej nádoby, pretože uvoľňuje plynný oxid uhličitý. Balík, v ktorom sa používa suchý ľad, musí mať priechod vzduchu na uvoľnenie oxidu uhličitého. Všetok tovar musí byť označený príslušnými pokynmi a rizikami. Pre bezpečnosť by mali manipulátori so suchým ľadom nosiť rukavice a masky.


Z praxe: Preprava a skladovanie vakcín

(Podľa Metodického postupu pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Pfizer Biontech, Ministerstvo Zdravotníctva SR, 03.01.2021)

Aktuálne z dôvodu pandémie rastie dopyt po suchom ľade z dôvodu transportu a uskladnenia vakcín. Vakcíny sú distribuované vo vratných prepravných termoobaloch, kde je možné vakcíny uchovávať v suchom ľade pri teplote -90 st.C až -60 st.C po dobu 30 dní, za predpokladu dopĺňania suchého ľadu. Po prevzatí zásielky je potrebné skontrolovať stav dodávky a stav suchého ľadu. Pri uchovávaní vakcín je potrebné najneskôr 24h od prevzatia dodávky doplniť suchý ľad. Následne je potrebné suchý ľad dopĺňať v intervaloch každých 5 dní, t.j. 6 krát po celú dobu uchovávania vakcín maximálne 30 dní. Množstvo dopĺňaného suchého ľadu je veľmi individuálne a záleží napríklad od teploty vonkajšieho prostredia, frekvencie a dĺžky otvorenia termoboxu -  čiže požadované množstvá na dopĺňanie suchého ľadu môžu byť v každom centre a období individuálne. Približné množstvo suchého ľadu potrebné na 1 doplnenie môže dosiahnuť aj 23kg. Dopĺňaný suchý ľad musí byť drvený a odporúčaná veľkosť peliet je 9–16 mm.

Termobox môže byť otváraný maximálne 2 krát denne na dobu maximálne 3 minúty. Tento časový interval je nevyhnutné dodržať pri vyberaní vakcín, ako aj pri dopĺňaní suchého ľadu. Miestnosť, v ktorej sa skladuje a otvára termobox by mala byť dobre vetrateľná. Pri manipulácii so suchým ľadom je potrebné použiť  vodeodolné rukavice, aby nedošlo k vzniku popálenín a omrzlín, ochranné okuliare. 


Máte záujem o suchý ľad?

Dodáme vám potrebné množstvo peliet suchého ľadu už od 5 kg. V dohodnutý termín v termoboxe, ktorý udrží špičkovú kvalitu peliet po dobu 5-7 dní. Vyrábame kvalitné čerstvé pelety v troch veľkostiach: 1,5 mm / 3 mm / 16 mm. Na výrobu suchého ľadu používame vysokokoncentrovaný CO2 plyn. Každý mesiac vyrobíme na našich peletizéroch až 20 000 kg peliet. Poradíme vám s výberom peliet aj najvhodnejšou formou dopravy, pri objednávke veľkého objemu suchého ľadu poskytujeme zľavu. Máme  za sebou viac ako 20 rokov praxe a stovky spokojných zákazníkov.

Pozrieť  celú ponuku 

Objednať suchý ľad: ✉ obchod@ics-dryice.com, ✆ +421 911 750 760