Čistenie motora

Motor je nepochybne najdôležitejším prvkom automobilu. Prečo by ste si mali robiť starosti s jeho čistením a riskovať, že narobíte viac škody ako úžitku? Existuje niekoľko dobrých dôvodov na vyčistenie motora a palivovej sústavy od usadenín, ktoré zvyšujú emisie a ničia motor vozidla. Vyčistiť motorový priestor môže vyzerať komplikovane, ale nie je to žiadna veda. Prečítajte si v tomto článku, ako bezpečne zaistiť, aby váš motor opäť žiaril.


Výhody čistého motora

Motor je prvkom automobilu, ktorý sa pomerne rýchlo zašpiní. Nečistoty však nepriaznivo neovplyvňujú iba jeho estetiku. Je dôležité, že hromadenie nečistôt sťažuje identifikáciu akýchkoľvek porúch v pohonnej jednotke. Ak je motor čistý, identifikácia akýchkoľvek netesností je oveľa jednoduchšia. 

Spaľovacie motory nikdy nevyužijú 100 % paliva, ktoré prechádza systémom. Palivo, ktoré sa nespáli tak zostáva v motore. Neefektívnym spaľovaním motora vzniká následne karbón. Motor sa začne karbonizovať, čo sa prejavuje ako čierny hrudkovitý povrch na stenách motora. Dekarbonizácia motorových častí sa robí za účelom odstránenia všetkých usadenín, nánosu a povlaku. Z dôvodu vstrekovania paliva priamo do valcov dochádza u všetkých automobiliek ku kontinuálnemu nanášaniu karbónu nielen na steny sacích kanálov, sedlá a stonky ventilov, na spaľovací priestor a sviečky, ale aj na EGR ventil. Čistý motor má niekoľko veľkých výhod:

- Zvýšenie výkonu motora a kompresie

Predĺžená životnosť 

- Nižšia dymovosť, emisie a spotreba paliva

- Rrovnováha medzi palivom a vzduchom v systéme

- Ľahké spozorovanie porúch a uľahčenie oprávČistenie vodou vs. čistenie suchým ľadom 

Aj keď môže čistenie motorového priestoru vyzerať komplikovane, nie je to žiadna veda. Pri správnom postupe nič nepoškodíte. Pri čistení vodou treba dať pozor najmä na systém zapaľovania (predovšetkým v benzínových motoroch, ktorý vlhkosť jednoducho nemá rád) a pred čistením by mal byť dôkladne zabezpečený. Je dôležité zakryť všetko, čo by nemalo navlhnúť - prívody vzduchu, alternátor, cievky, elektronickú riadiacu jednotku, palubnú diagnostiku atď. Nikdy nečistite horúci motor, je to nebezpečné pre vás i vaše vozidlo. Pokusy o ochladenie prehriateho motora prúdom studenej vody môžu mať vážne následky: kovové časti by sa mohli zdeformovať a prestali by do seba zapadať. To spôsobuje trenie a v najhoršom prípade riskujete prasknutie motorového priestoru. Na čistenie je vhodné používať čistiaci prostriedok na inom ako benzínovom základe, pretože poškodzuje gumu a vinylové diely. Po umytí motora je dôležité vysušiť motorový priestor. Čistením motora sa vymýva olej a chladiaca kvapalina. Znečistená voda sa nesmie dostať do kanalizácie. "Väčšina poskytovateľov služieb stále pracuje s vysokotlakovým čističom, ale dnes je už dostupná moderná technológia, 

ktorá je veľmi bezpečná a taká efektívna, že pri nej motor vyzerá ako nový"...


Niečo pre perfekcionistov: čistenie suchým ľadom

Čistenie – tryskanie suchým ľadom je moderná ekologická, neabrazívna metóda priemyselného čistenia. Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad, ako tomu býva napri. vapkovaní  Tým je metóda čistenia suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu. Pomocou suchého ľadu ekologicky a šetrne odstránite nánosy usadenín a nečistôt či povrchovú hrdzu bez nutnej demontáže čistených zariadení, čím šetríte čas, aj značné peňažné náklady. Na použite suchého ľadu nie sú žiadne zákonné obmedzenia. Metóda je 100% ekologická a neabrazívna.

Suchý ľad je zmrazený oxid uhličitý, spracovaný na malé pelety.  Po dopade na povrch sa pelety okamžite odparia a odmasťujú všetky voľné častice nečistôt. Výsledkom je tak čistý motor, že by ste si takmer mysleli, že vlastníte nové auto.  Suché čistenie ľadom je navyše veľmi bezpečné. Poškodenie elektrického systému možno takmer úplne vylúčiť.Inovatívna ekologická metóda tryskania suchým ľadom nemá takmer žiadne obmedzenia, čo sa týka čistených materiálov, či povrchov. Je neabrazívna, netoxická a nevodivá, nevyužíva chemikálie a nevytvára sekundárny odpad. Využitie má takmer vo všetkých oblastiach priemyslu, kde naviac urýchľuje proces čistenia, nakoľko umožňuje čistenie aj počas prevádzky a bez nutnosti demontáže zariadení a potreby chladenia. Neustály dôraz na ekológiu, znižovanie nákladov a zvyšovanie kvality vo výrobných procesoch predurčuje našu technológiu budúcnosti.

-  -  -  -  -  -  -  -  

Ako také čistenie suchým ľadom prebieha? Pozrite si v krátkom videu: