Tryskanie suchým ľadom: 30 najčastejších otázok
1. Čo je tryskanie suchým ľadom?

Čistenie – tryskanie suchým ľadom je moderná ekologická, neabrazívna metóda priemyselného čistenia. Jedná sa o proces, pri ktorom sú častice suchého ľadu poháňané vysokou rýchlosťou, aby zasiahli a vyčistili povrch. Častice sa urýchľujú stlačeným vzduchom, rovnako ako u iných tryskacích systémov.2. Ako to funguje?

Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad, ako tomu býva napr. pri pieskovaní.  Tým je metóda čistenia suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu. 3. Čo je suchý ľad? 

Suchý ľad je pevné skupenstvo oxidu uhličitého CO s teplotou -79 °C. Oxid uhličitý sa v prírode nachádza v plynnej forme. Je netoxický a bez zápachu. Využíva sa na sýtenie nápojov, ktorým dodáva sviežu chuť a predlžuje ich dobu spotreby. 4. Roztopí sa suchý ľad? 

Nie. Suchý ľad prechádza procesom nazývaným „sublimácia“, pri ktorom tuhá látka preskočí kvapalné skupenstvo a zmení sa priamo na plynný stav.5. Ako sa uchováva suchý ľad? Je nutné aby bol čerstvý?

Suchý ľad sa dodáva a skladuje v izolovaných nádobách. Typický skladovací kontajner pojme 100-200 kg suchého ľadu a pre dosiahnutie najlepších výsledkov by sa mal spotrebovať do 5 dní od výroby. Najlepšie je tieto nádoby skladovať v dobre vetraných chladnejších priestoroch, aby sa zachovala ich kvalita.Z dôvodu sublimácie treba každých 24 hodín počítať so stratou asi 4% obsahu nádoby. Ak sú pelety dlhšie skladované, strácajú niektoré vlastnosti, sklovatejú, lepia sa a mäknú. Čistenie pomocou čerstvo vyrobeného suchého ľadu však môže za ideálnych podmienok skrátiť časy čistenia až na polovicu. Čím čerstvejšie sú pelety, tým lepší je výsledok čistenia. 6. Prispieva čistenie suchým ľadom k tvorbe skleníkového efektu?

Nie. Suchý ľad je veľmi ekologický. Hoci je  vyrobený z pevného oxidu uhličitého, nikdy neprodukuje alebo neuvoľňuje prebytočný oxid uhličitý do životného prostredia a neprispieva k skleníkovému efektu. V skutočnosti sa suchý ľad čoraz viac používa ako náhradná „technológia“ práve pre procesy, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. 7. Čo sa stane so suchým ľadom, keď dopadne na povrch?

Sublimuje (prejde z pevného skupenstva do plynného skupenstva) a vracia sa do atmosféry ako oxid uhličitý (CO2). CO2 je prvok prírodného pôvodu, ktorý predstavuje menej ako 0,04% našej atmosféry.8. Čo sa stane s kontaminantom a nečistotami?

Znečisťujúce látky môžu byť tuhé, viskózne alebo tekuté (farba, usadeniny uhlíka, lepidlo, mastnota, cukor, atrament, nečistoty ...). Väčšina nečistôt padá pri tryskaní suchým ľadom na podlahu, zem, kde je následne možné ich povysávaž, či pozametať. 9. Môže suchý ľad poškodiť čistený povrch?

V našej ponuke sú tryskacie zariadenia, ktoré umožňujú veľmi jemné čistenie (napr. plošných spojov) aj zariadenia určené na agresívne čistenie (čistenie dreva, graffiti, podvozkov a i.)10. Kde môžem kúpiť suchý ľad?

Naša spoločnosť je výrobcom suchého ľadu, zabezpečuje aj jeho distribúciu vrámci Slovenskej Republiky.  Pokiaľ spotrebujete pravidelne veľké množstvo peliet (od 8 ton mesačne), je vhodné zvážiť kúpu peletizéra a vyrábať si suchý ľad vo vlastnej réžií. Ďalšou možnosťou je nájsť iného distribútora suchého ľadu vo vašom okolí. 11. Vytvorí proces tryksania suchým ľadom kondenzáciu?

Kondenzácia nastáva, keď teplota podkladu klesne pod rosný bod. Rosný bod sa líši podľa podnebia a denného počasia. Pri čistení horúcich podkladov sa zriedka vyskytne kondenzácia, pretože teplota povrchu zostane nad rosným bodom.12. Generuje tryskanie suchým ľadom statickú elektrinu?

Áno, určitý stupeň statickej elektriny pri tryskaní suchým ľadom nie je výnimkou. Zariadenie je navrhnuté s integrovaným uzemňovaním. Pokiaľ sú tryskacia jednotka a objekt správne uzemnené, je veľmi nepravdepodobné, že by ste mali problémy so statickým výbojom.13. Je tryskanie suchým ľadom bezpečné?

Pri teplote -78,3 ° C (-109 ° F) odporúčame pri kontakte so suchým ľadom nosiť rukavice - môžete sa popáliť. Vždy musíte mať ochranu očí a sluchu a pri práci so suchým ľadom zabezpečiť vetranie miestnosti, v ktorej sa s ním manipuluje.14. Aké vybavenie je potrebné na tryskanie suchým ľadom?

Je nevyhnutné mať tryskací prístroj na suchý ľad, prístup k napájaciemu zdroju a zdroju stlačeného vzduchu.15. Je externý zdroj stlačeného vzduchu nevyhnutný?

Áno. Tryskací prístroj na suchý ľad musí byť pripojený k externému zdroju stlačeného vzduchu s nasledujúcimi údajmi: Prevádzkový tlak - minimálne 2-8 barov, spotreba stlačeného vzduchu 0,8m3/min. v závislosti od kombinácie trysiek. 16. Je tryskacie zariadenie hlučné? 

Úroveň hluku sa môže pohybovať od 85 do 130 db. Vyžaduje sa ochrana sluchu.17. Ako rýchlo dokážem tryskaním zbaviť povrch nečistôt?

Rýchlosť a efektivita odstraňovania nečistôt  závisí od veľkého množstva faktorov, medzi ktoré patria: povrchový profil podkladu, hrúbka nečistôt, sila adhézneho spojenia povlaku a súdržnosť povlaku a i. 18. Dokáže tryskanie suchým ľadom odstrániť hrdzu?

Tryskanie suchým ľadom odstráni všetku voľne priľnutú oxidáciu a soli, ale neodstráni hlboko priľnutú oxidáciu. 19. Je možné použiť tryskanie suchým ľadom na drevo? 

Áno. Tryskanie dreva suchým ľadom však môže zvýšiť drsnosť  - najmä mäkkého dreva. Tvrdé dreviny všeobecne reagujú na tryskanie suchým ľadom oveľa lepšie. 20. Má tryskanie suchým ľadom nejaké dôsledky na životné prostredie?

Suchý ľad je úplne netoxický. Na rozdiel od metód čistenia, pri ktorých sa používa voda alebo vysokotlakové hadice, nedochádza k úniku znečistenej vody do životného prostredia. Uvoľnený povlak je možné zamiesť / povysávať. Tryskanie suchým ľadom neprodukuje počas čistenia toxické výpary z rozpúšťadiel a iných chemikálií. 21. Má tryskanie suchým ľadom tepelné účinky na čistené predmety? 

Nie. Zmeny teploty v strojových zariadeniach počas tryskania suchým ľadom sú všeobecne malé v porovnaní so zmenami, ku ktorým dochádza počas normálnej prevádzky. 22. Môžem minimalizovať prestoje - alebo sa im úplne vyhnúť?

Áno. V mnohých prípadoch bude možné vyčistiť strojné zariadenie bez vypnutia. V iných prípadoch bude možné z dôvodu čistenia skrátiť trvanie odstávok, pretože vyčistené povrchy zostávajú suché. 23. Akú údržbu vyžadujú zariadenia na tryskanie? 

Naše zariadenia sú vyrobené z vysoko kvalitných komponentov vyžadujúcich minimálnu údržbu. Tieto stroje boli navrhnuté tak, aby umožňovali vykonávanie servisných a údržbárskych prác koncovým používateľom bez potreby odborníkov. 24. Čo všetko môžem vyčistiť suchým ľadom?

Tryskanie suchým ľadom je univerzálna technológia, ktorú je možné použiť takmer v akomkoľvek priemysle a aplikácii.25. Je možné tryskať v uzavretom priestore?

Áno, pri správnom vetraní. Pretože CO2 je o 40% ťažší ako vzduch, pri tryskaní v uzavretom priestore sa odporúča umiestnenie výduchov na úrovni alebo blízko úrovne zeme. 26. Ako je to s tryskaním suchým ľadom v porovnaní s inými metódami?

Výhody tryskania suchým ľadom sú: úspora času, čistenie priamo vo výrobe bez nutnosti demontáže, bez nutnosti odstávky výroby, neabrazívna metóda, netoxická, nevodivá - vhodná aj na čistenie elektroniky, priateľská k životnému prostrediu.  Viac ... 27. V ktorých odvetviach sa používa otryskávanie suchým ľadom?

Tryskanie suchým ľadom sa používa v rôznych priemyselných odvetviach. Automobilový priemysel, výroba energie, potraviny, farmaceutický priemysel, plasty a guma, letectvo, námorníctvo, obaly, zlievárne, tlačiarne, drevo a papier, sanácia po katastrofách atď. Viac... 28. V čom sa líšia systémy s jednou hadicou a dvoma hadicami? 

V systéme s jednou hadicou je suchý ľad zmiešaný so stlačeným vzduchom v samotnom stroji. Toto umožňuje peletám suchého ľadu dosiahnuť vyššiu rýchlosť (kinetickú energiu) a tým poskytuje väčšiu účinnosť čistenia. V systéme s dvoma hadicami sú pelety suchého ľadu nasávané do tryskacej pištole. Keď sa pelety najskôr zmiešajú so stlačeným vzduchom v tryskacej pištoli, ich rýchlosť je nižšia ako v systéme s jednou hadicou.29. Ako absolvujem školenie na tryskanie suchým ľadom?

Naši obchodní manažéri vás a váš tím zaškolia v tréningovom a demonštračnom stredisku.  Profesionálne vyškolený personál Vám predvedie, ako zaobchádzať s našimi systémami tryskania suchým ľadom, dozviete sa, ako systém najefektívnejšie využiť. Zistíte, ktorá ICS technológia je vhodnejšia na danú aplikáciu.30. Je tryskanie suchým ľadom drahé?

V závislosti od konkrétnej aplikácie je tryskanie suchým ľadom často lacnejšou alternatívou ako iné formy tryskania médiom. Čistiaci proces má rýchly priebeh a umožňuje menšie alebo žiadne odstávky výroby. Neabrazívne výsledky umožňujú elimináciu ďalších krokov, vo väčšine prípadov, ako je premaľovanie alebo úprava povrchov. Po ukončení procesu navyše nie je potrebné čistiť sekundárny odpad, pretože po ukončení procesu nezostávajú žiadne médiá (napr. piesok alebo voda).Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte nám!