Bezpečný spôsob údržby elektro zariadení


Ťažba ropy a čistenie súvisiacich zariadení vyžaduje najvyššie environmentálne a bezpečnostné normy. Najmä citlivé zariadenia na výrobu elektriny a elektrické komponenty vyžadujú pravidelnú údržbu a čistenie, pretože poruchy každoročne spôsobujú škody vo výške miliónov eur, pričom viac ako dvom tretinám týchto porúch sa dá predchádzať bežnou údržbou.


Efektívne priemyselné čistenie predlžuje životnosť zariadenia a znižuje alebo eliminuje nákladné programy opráv. Manuálne čistenie sa častokrát odkladá z dôvodu zabránenia odstávky výrobných liniek. Spoločnosť ICS Ice Cleaning Systems ponúka technológiu tryskania suchým ľadom na zabezpečenie rýchleho, bezpečného a ekonomického čistenia  zariadenia priamo na mieste - bez demontáže alebo inak nutného ochladenia zariadenia. Na tryskanie suchým ľadom sa používa tuhý oxid uhličitý (CO2), neabrazívne médium, ktoré nepoškodzuje povrch ani zariadenie. Zrýchlené pelety suchého ľadu sú tryskané nadzvukovou rýchlosťou a sublimujú pri náraze, ktorý vedie k vyčisteniu povrchu. Použitie technológie čistenia suchým ľadom je bezpečné pre väčšinu elektroniky. 

Generátory, turbíny, statory, rotory, kompresory, kotly a parné generátory s rekuperáciou tepla  je možné čistiť tryskaním suchým ľadom. Tento proces je nevodivý a šetrný k životnému prostrediu v porovnaní s tradičnými metódami čistenia. Tryskanie suchým ľadom zníži pravdepodobnosť katastrofického zlyhania, zlepší čítanie megohmov, zvýši indexy polarizácie a zlepší rozptyl tepla. Suchý ľad eliminuje sekundárny odpad a na kontaktných plochách nezanecháva žiadny film ani zvyšky. Tento proces drasticky skracuje čas čistenia a poskytuje detailné čistenie, ktoré umožňuje rýchlejšiu opätovnú montáž bez doby sušenia a podstatne znižuje náklady.


Výhody čistenia elektrických zariadení tryskaním suchým ľadom

Čistenie suchým ľadom je proces, ktorý sa dá bezpečne použiť takmer na všetkých elektrických prístrojoch. Nedochádza k poškodeniu štrbín statora, lopatiek turbíny alebo iných citlivých komponentov. Medzi populárne aplikácie patria zariadenia na výrobu vodnej energie (statory a rotory), transformátory, rozvodne, generátory plynových turbín, izolátory, riadiace centrá motorov, panely na distribúciu energie a komponenty systému.

- Bezpečne vyčistené zariadenie
- Bezpečné pre životné prostredie
- Bezpečné pre zamestnancov
- Čistenie priamo na mieste, žiadny druhotný odpad
- Suchá - nevodivá metóda

ELEKTRICKÉ MOTORY  

Odstránenie nahromadeného uhlíka, ktorý môže spôsobiť poškodenie motora
Odstránenie nečistôt z elektroniky bez potreby odpojenia alebo demontáže zariadenia - proces je suchý, nevodivý.
Čistenie suchým ľadom umožňuje čistenie elektromotorov na mieste, čo šetrí čas a peniaze znížením pracovných síl a prestojov. 


GENERÁTORY  

Tryskanie suchým ľadom čistí elektrické výrobné zariadenia, čím sa znižujú prestoje z prehriatia.  Proces umožňuje tiež čistenie jednotiek na mieste bez poškodenia káblov a izolácie.


TURBÍNY

Čistenie suchým ľadom je ideálne pre turbíny. Nie je abrazívne, čo umožňuje čistenie usadenín a iných cudzích materiálov bez toho, aby došlo k narušeniu čepele.


IZOLÁTORY A VYPÍNAČE

Jemné elektrické komponenty je možné bezpečne čistiť suchým ľadom. Metóda nevyžaduje žiadne rozpúšťadlá. Metóda je suchá a nevytvára žiaden sekundárny odpad. Odstraňuje nečistoty z elektrických káblov bez poškodenia ich izolácie. 


ELEKTRÁRNE
Počas zaťaženia elektrickej energie v lete potrebujú prevádzkovatelia elektrární všetky generátory pracujúce so špičkovou účinnosťou. Tryskanie suchým ľadom umožňuje zariadeniu na výrobu energie pracovať s optimálnou účinnosťou, čo potenciálne zabráni katastrofickým poruchám. Pretože suchý ľad sublimuje, nevzniká sekundárny odpad, a teda  nie je potrebná žiadna likvidácia, ani sušenie.