Nové prezentačné video

Sotva sme si vydýchli po poslednom úspešnom video projekte a už sme v tom opäť. Rozhodli sme sa natočiť profilové video našej spoločnosti a vytvoriť niečo ako virtuálnu prehliadku našich priestorov pre širokú verejnosť.  Projekt bol organizačne náročný, ale vďaka skvelému tímu našich pracovníkov a v spolupráci s firmou Doubles - šikovné videá sa video podarilo natočiť za neuveriteľných 6 hodín. 

Video je rozdelené na viac častí. Úvod je tvorený vidokolážami, ktorými sme chceli ukázať využiteľnosť metódy tryskania suchým ľadom v širokom spektre priemyselných odvetví. Následne sme s dronom natočili zábery na budovu a jej okolie, a nasledoval akýsi prierez výrobným procesom - najnáročnejšia časť videoprojektu. 

"Táto časť videa bola mimoriadne náročná - nakoľko bola natáčaná na jeden záber - bez prerušenia, bez strihu. Každý pracovník teda musel byť na svojom pracovnom mieste, samozrejme vykonávať svoju prácu, nepozerať sa do kamery, zdá sa to možno jednoduché, ale keďže sa natáčalo v riadnom pracovnom čase, za pravého pracovného ruchu, nebolo to ľahké. Raz zvonil zákazník, potom prišiel dodávateľ materiálu, na firme je jednoducho stále pohyb. Túto časť videa sa podarilo natočiť snáď až na desiatykrát. 

Chceli sme zákazníkom v tejto neľahkej dobe uľahčiť "návštevu" našej spoločnosti z pohodlia a bezpečia svojej kancelárie či domácnosti a priblížiť verejnosti celý výrobný proces našich jedinečných zariadení. A to sa nám podarilo, veď posúďte sami."Videoprofil spoločnosti ICS: