ITM Poznaň 2021

Spoločnosť ICS sa v dňoch 31 august - 03 september 2021 zúčastnila významného poľského veľtrhu. 

ITM INDUSTRY EUROPE je popredný medzinárodný veľtrh inovácií, technológií a strojov, ktorý sústreďuje medzinárodné spoločnosti za účelom  predstavenia svojich najnovších produktov a inovačných pokrokov širokému odbornému publiku. Kombinuje výstavy Hape, Mach-Tool, Surfex, Welding, Transporta, Research for Industry, Safety Work in Industry a Metalforum pod jednou strechou.

Náš tím predstavil najnovšie trendy v oblasti čistenia a diskutoval o tom, ako môžu čistiace systémy ICS pomôcť v strojárskom, potravinárskom, či automobilovom priemysle.  

"Na našom stánku dostalo priestor aj naše zariadenie IC022EVO. Vďaka zabezpečenému pripojeniu na stlačený vzduch sme tak mohli technológiu tryskania suchým ľadom ukázať priamo v praxi. Boli sme prekvapení, koľko ľudí doteraz nepočulo o využití suchého ľadu v rôznych oblastiach priemyslu, a tešil nás záujem dozvedieť sa o našej technológií viac. Čistenie suchým ľadom sa už stalo neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu moderných spoločností. Toto riešenie môže výrazne skrátiť čas oproti tradičným metódam čistenia a bez tvorby sekundárneho odpadu!  Náš systém vytvorený so zameraním na environmentálnu zodpovednosť a na znižovanie nákladov a zvyšovanie kvality vo výrobných procesoch je technológiou budúcnosti."   N.B.