ICS pomáha k rozvoju vzdelávania

Spoločnosť ICS podporuje vzdelávanie žiakov a študentov. Je tu pre všetkých, ktorí majú chuť vzdelávať sa, tvoriť a zároveň majú ambíciu niečo v živote dosiahnuť.  

ICS je svojimi aktivitami súčasťou viacerých regiónov Slovenska. Podporujeme množstvo zaujímavých projektov na rozvoj lokalít, v ktorých pôsobíme. 


Európska Noc výskumníkov na Slovensku  

Tento rok sa festival vedy uskutočnil 24.9.2021 a kvôli pandémií Covid-19 zostal hlavný program v interaktívnom online štúdiu a bol doplnený o aktivity na školách. 

Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, pripravila bohatý a maximálne pestrý program, pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu boli deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. 


 

Týmto projektom sme chceli divákov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok sme chceli ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy.  

Naším cieľom bolo podnietiť mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Hlavná téma bolo reflektovať aj aktivitu Vedecký kuriér, v rámci ktorej boli distribuované sety s pokusmi pre žiakov na školy po celom Slovensku. Okrem toho, sme chceli toto témou poukázať aj na potrebu verifikovania teoretických poznatkov a kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania.   

"Mottom 15. ročníka Európskej Noci výskumníkov bolo “Vyskúšaj to! Je to veda. A my sme to do bodky splnili! Zážitkovým vyučovaním, prostredníctvom pokusov sme ukázali, že za javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia. Hlavnými aktérmi boli žiaci a... a sublimácia suchého ľadu!  "   

(Základná škola SSV v Banskej Bystrici)


Fotografie a videá z tohto dňa si môžete pozrieť tu: