ELMIA SUBCONTRACTOR 2021

"Napriek náročnej situácií sme veľmi radi, že sa konečne môžme zúčastniť niektorých výstav a subkontraktačných veľtrhov a byť tak bližšie našim obchodným partnerom a zákazníkom."

V spolupráci so SARIO, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, máme možnosť opäť byť súčasťou subdodávateľského veľtrhu Elmia 2021 vo Švédskom Jönköpingu. 

Elmia je popredná výstava v severnej Európe zameraná na dodávateľov pre spracovateľský priemysel a každoročne víta okolo 1 200 vystavovateľov z 30 krajín a 15 000 návštevníkov. 

Hlavnými témami výstavy sú predovšetkým materiály a polotovary, dizajn a vývoj, a technológie výroby. Výstavy sme sa zúčastnili vrámci spoločného národného stánku spolu s ostatnými slovenskými spoločnosťami. 

ELMIA SUBCONTRACTOR sa koná v dňoch 9-11. november, a tak nás ešte stále môžete navštíviť na našom spoločnom slovenskom stánku D01:62. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!