Význam suchého vzduchu pri tryskaní suchým ľadom

Aby tryskanie suchým ľadom prebehlo hladko, stlačený vzduch by mal spĺňať určité požiadavky na tlak, prietok, a suchosť vzduchu. 

Častokrát sa na prevádzkach stretávame s tým, že kvalita stlačeného vzduchu nie je dostačujúca, čo sa odzrkadľuje aj na procese čistenia suchým ľadom, keďže účinok tepelného šoku pri tryskaní suchým ľadom závisí aj od teplotného rozdielu medzi peletou suchého ľadu a kontaminantom. Dieselové kompresory často produkujú horúci a vlhký vzduch, ktorý môže brzdiť výkon zariadenia na tryskanie suchým ľadom. Pri používaní prenosného dieselového kompresora je preto dôležité uistiť sa, že používate naozaj suchý vzduch. 


Kde sa v stlačenom vzduchu berie vlhkosť? 

Stlačený vzduch sa vyrába kompresiou atmosférického vzduchu, a ten obsahuje vždy určité množstvo vody. Tento stlačený vzduch sa môže cestou ku spotrebičom ochladiť a vodná para čiastočne alebo úplne skvapalnie a môže spôsobiť škody. Kľúčom je rosný bod. Čím je vzduch teplejší, tým viac pary pojme, kým začne para kondenzovať. Kvapky vody sa vo vzduchu začnú tvoriť, akonáhle sa vzduch ochladí na teplotu, ktorá sa nazýva rosný bod. Ak má vzduch teplotu rosného bodu, je úplne nasýtený vodnými parami (relatívna vlhkosť vzduchu dosiahne 100%). Keď sa vzduch ochladí pod teplotu rosného bodu, vodná para sa v ňom zmení na vodu. Teplota rosného bodu vzduchu ale nie je vždy rovnaká. Záleží na tom, koľko vodnej pary je vo vzduchu, čiže ako veľmi je vzduch vlhký. Preto ak sa chcete vyhnúť problémom s vlhkosťou v stlačenom vzduchu, vyberte si vhodnú sušičku. Pomáhajú znižovať teplotu vzduchu, množstvo nahromadenej vlhkosti a odfiltrovať nečistoty, aby sa zabránilo zamrznutiu a poškodeniu zariadenia na tryskanie suchým ľadom.


Cieľom sušenia vzduchu je znížiť množstvo vodnej pary vo vzduchu tak, aby sa rosný bod dostal na požadovanú hodnotu. Pri stlačenom vzduchu sa používa termín tlakový rosný bod, čiže teplota, pri ktorej para kondenzuje pri danom tlaku. Aby sme mohli stlačený vzduch používať pri bežných teplotách je vhodné, aby bol jeho tlakový rosný bod 10°nižší, ako je teplota na prevádzke, alebo dielni. 

Bez ohľadu na vaše prostredie je dôležité pochopiť, aký vplyv má horúci alebo mokrý vzduch na výkon vášho zariadenia na tryskanie suchý ľadom. Keď môžete obmedziť alebo odstrániť nadmernú vlhkosť, výkon vášho zariadenia sa výrazne zlepší. 

Zdroj: www.kompresory-vzduchotechnika.cz