Maximálny čistiaci výkon s novinkou PAM 2

Tryskacie zariadenia sú široko používané v rôznych priemyselných odvetviach - lodnom priemysle na čistenie trupov lodí a ich prípravu pred lakovaním, v automobilovom priemysle na čistenie prevodoviek, ojníc, komponentov motora, a i., v leteckom priemysle, gumárenskom priemysle na čistenie a prípravu oceľových povrchov, na čistenie a prípravu profilov pred lakovaním, čistenie foriem, mechanické odstránenie vodného kameňa a i. 

Výber vhodnej technológie úpravy povrchov závisí od konkrétnych podmienok (napríklad tvaru a rozmerov predmetu, miery poškodenia, požiadaviek na hrúbku odstraňovanej vrstvy a kvalitu pripravovaného podkladu). K najpoužívanejším metódam prípravy podkladu patrí pieskovanie. Ekologickejšou a účinnejšou alternatívou je tryskanie suchým ľadom v kombinácií s abrazívom. Metóda je šetrná k životnému prostrediu, nechemická, netoxická. Je významnou alternatívou k pôvodným postupom čistenia - pieskovaniu, chemickému čisteniu a i.


Ďalšie výhody:

- výrazné zníženie množstva abrazíva oproti tradičnému pieskovaniu

- menej sekundárneho odpadu ako pri tradičnom pieskovaní vďaka sublimácií suchého ľadu

- abrazívne tryskanie  podľa najvyšších možných štandardov environmentálnej zodpovednosti

- abrazívne alebo neabrazívne čistenie pomocou jedného stroja

- pri tryskaní dochádza k výrazným úsporám času - nie je potrebná demontáž zariadení a následná spätná montáž. 

- pri čistení suchým ľadom nedochádza k prehrievaniu čisteného kovového povrchu a následne jeho deformáciíNovinka PAM 2 - externý modul k IC 022 pre abrazívne čistenie


PAM 2 ponúka vyšší stupeň všestrannosti, ktorý umožňuje nedeštruktívne čistenie suchým ľadom ale aj agresívne čistenie abrazívom pri zachovaní šetrnosti k životnému prostrediu. Čistiaci výkon pri tryskaní suchým ľadom sa s použitím PAM2 výrazne zvýši a nepoddajné nánosy sa ľahšie odstránia. 

Zariadenie umožňuje efektívne čistenie s nízkou spotrebou abrazíva. Je špeciálne navrhnuté tak, aby umožňovalo presné dávkovanie abrazívneho materiálu za súčasného podávania suchého ľadu pri stlačení spúšte, čím možno dosiahnúť výrazné zníženie prachu. Sekundárne znečistenie spôsobené tryskacím zariadením je mnohonásobne menšie, ako pri čistých abrazívnych tryskacích procesoch.So zariadením sa jednoducho manipuluje a ľahko sa používa. Modul sa pripojí k zariadeniu na čistenie suchým ľadom /IC 022 EVO/ a abrazívum sa vloží do násypky oddelene od suchého ľadu. 
PAM 2 výrazne uľahčí čistenie pri odstraňovaní hrdze, graffiti, epoxidu, odstraňovaní náterov, zdrsňovaní povrchu pred lakovaním, náterom, možno s ním čistiť budovy, infraštruktúru a iné predmety rôzneho charakteru (drevo, kov, kameň atď.), ktoré vyžadujú brúsenie. Proces čistenia nezanecháva vlhkosť na povrchoch, čo eliminuje čas schnutia. Najlepšie výsledky sa vo všeobecnosti dosiahnu pridaním 15 % až 20 % abrazíva. Táto zmes vytvára minimálne znečistenie prachom.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA