Podporujeme študentské projekty

  • Spoločnosť ICS dlhodobo spolupracuje so strednými školami (hlavne technického zamerania) a umožňuje žiakom vykonávať odbornú prax pod vedením skúsených odborníkov na jednotlivých úsekoch. Pri odbornom vzdelávaní učňov, ktoré u nás dlhoročne podporujeme, naši budúci zamestnanci-študenti využívajú najmodernejšiu techniku a technológie v reálnej praxi. Tento rok sme u nás privítali Michala Bednára zo Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici. Michal u nás pracoval na svojom projekte polohovateľnej posilňovacej lavičky...

  • "Volám sa Michal Bednár, som žiakom druhého ročníka SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici. Vo svojom voľnom čase sa venujem rôznym športovým aktivitám, najmä posilňovaniu. Preto som si aj zvolil takýto projekt. Oslovil som firmu ICS ice cleaning systems s.r.o., predstavil som môj návrh a dohodli sme si stretnutie. Na projekte som na týždennej báze spolupracoval s Ing. Bakalom, konštruktérom ICS. Projekt sa nám spoločne podarilo dotiahnuť do zdarného konca, a takýto je výsledok!  Okrem praktického využitia mám s touto lavičkou aj iné plány - prihlásiť ju do súťaže, ale nechcem predbiehať...

  • Ďakujem firme ICS ice cleaning systems s.r.o., že mi umožnila realizovať tento projekt a za ochotu všetkým, s ktorými som spolupracoval."