Nové investície │ OKUMA Multus

Keď slovenskú špičkovú technológiu podporí japonská špičková technológia

"ICS ice cleaning systems, s.r.o. je výrobcom svetovo unikátnych priemyselných čistiacich zariadení využívajúcich tryskanie suchým ľadom. Firma s takmer štvrťstoročnou tradíciou je takisto aj osvedčeným dodávateľom strojárskych komponentov a podzostáv pre množstvo iných výrobných firiem zo širokého okolia. Má stabilné postavenie na trhu, odberateľov po celom svete, potenciál rastu pred sebou... Vďačí za to progresívnemu prístupu jej majiteľa, ktorý verí vo vlastný produkt a zastáva názor, že investovať do firmy, do ľudí, do moderných technológií sa jednoducho vyplatí. Naposledy napríklad do inteligentného multifunkčného obrábacieho centra japonskej značky Okuma. 

Ako hovorí konateľ spoločnosti Peter Gabriš, firma vznikla už v roku 1998 a od začiatku sa orientovala – okrem inej strojárskej zákazkovej produkcie – aj na výrobu komponentov, podzostáv i kompletných strojov na čistenie suchým ľadom. Novodobá história sa však začala písať v roku 2010, keď firma zmenila meno a svoje výrobky začala ponúkať pod vlastnou značkou ICS.   


„Trvalo nám roky vyvinúť produkt, rozvíjať značku a od nuly vytvoriť distribučnú sieť,“ hovorí P. Gabriš. O tom, že to určite nebolo ľahké, vypovedá aj skutočnosť, že súčasťou presadzovania sa vo svete bolo aj vybudovanie a otvorenie vlastnej spoločnosti v Mníchove. „V tom čase sme získali významného zákazníka z Japonska, ktorý trval na tom, že produkt sa bude lepšie predávať s označením Made in Germany. Doma vyrobené čistiace stroje sme teda istý čas kompletizovali aj v Nemecku.“ 


ICS významne narástla v roku 2016, keď pribudli noví zahraniční odberatelia. Postupne sa distribučná sieť rozširovala a dnes funguje na princípe výhradného zastúpenia značky pre jednotlivé regióny a krajiny. S označením Made in Slovakia už nikto nemá problém. Bezpochyby k tomu prispela technologická vyspelosť vyrábaných zariadení, ktorá je zatiaľ podporená piatimi svetovými patentami, ďalšie sú v procese schvaľovania. Vývoj v považskobystrickej základni firmy pritom neustáva. Otryskávacie čistiace stroje pre všetky druhy využitia

Aktuálne výrobné portfólio ICS tvoria dve divízie. Jedna sa zameriava na produkciu čistiacich strojov na tryskanie suchým ľadom aj zariadení na výrobu suchého ľadu, druhá divízia pokrýva už spomínanú zákazkovú strojársku výrobu pre partnerov zo širokého okolia. Samotné čistiace stroje sú vyrábané vo viacerých veľkostiach a s rôznym výkonom pre použitie v odvetviach priemyslu, v službách či hobby segmente. 


„V posledných rokoch, vrátane koronakrízy, neprestajne rastieme, pretože náš produkt nachádza stále širšie uplatnenie: v automobilovom, strojárskom, plastikárskom, gumárenskom priemysle, ale aj v potravinárstve či drevárskom segmente. Vďaka neustálemu vývoju, zlepšovaniu parametrov a zvyšovaniu účinnosti naše čistiace stroje už nepotrebujú obrovské kompresory, postačujú tie bežne dostupné. Technológia čistenia suchým ľadom sa tak stala veľmi dobre využiteľná nielen v priemyselných prevádzkach, ale napríklad aj pre malé autoservisy, pre cardetailistov, pre komunálne služby samospráv, v stavebníctve,  pre  rôzne  firmy,  ktoré  čistenie poskytujú  ako  službu. Je to neabrazívna, netoxická a nevodivá metóda čistenia, nevyužíva chemikálie, nevytvára sekundárny odpad. Umožňuje čistenie aj počas prevádzky a bez nutnosti demontáže zariadení. To prirodzene šetrí čas a náklady, zvyšuje celkovú efektívnosť výroby. Je to jednoducho technológia budúcnosti.“  vysvetľuje  P. Gabriš.


Posledné tri roky sa ICS sústredí nielen na produkciu čistiacich strojov a strojov na výrobu suchého ľadu a technologických kompletov, ale aj na návrh a výrobu  automatizovaných  liniek  na  čistenie  suchým  ľadom.  Môže  sa pochváliť viacerými hotovými automatickými linkami, napr. na čistenie foriem na výrobu pneumatík či odihľovanie plastových výrobkov, ktoré pre zákazníkov vyhotovuje na kľúč. 


Technologická vybavenosť výroby je kľúčová

Z celkovej vlastnej výrobnej kapacity ICS tvoria približne 60 percent vlastné produkty. S výnimkou elektronických a pneumatických komponentov, ktoré ICS nakupuje, sú všetky časti čistiacich strojov a peletizérov na suchý ľad vyrábané priamo vo fabrike v P. Bystrici. Tu sa stroje finalizujú a odtiaľto sú exportované do celého sveta. Voľnú časť výrobných kapacít firma napĺňa zákazkovou strojárskou výrobou. 

„Do popredia sa neskôr dostala otázka, ako organizovať výrobu, aby sme mohli napríklad postupy trieskového obrábania zefektívniť. Do úvahy sme vzali aj dlhodobý problém s dostupnosťou kvalifikovaných ľudí i naše obmedzené priestorové možnosti a vyšlo nám, že istým riešením by mohlo byť obstaranie multifunkčného stroja. Celý náš proces výroby je digitalizovaný, máme zavedený zber údajov, systém riadenia výroby. Každá nami vyrábaná súčiastka je technologicky popísaná, normovaná, vieme akým spôsobom sa vyrába. Všetky súčasti pre našu výrobu strojov, ale aj zákazkové komponenty, teda veľmi dobre poznáme, takže si vieme aj presne zrátať náklady, koľko nás stojí výroba konkrétneho dielu pri troch upnutiach na troch strojoch alebo pri jednom upnutí v novom multifunkčnom zariadení.“ vysvetľuje zámer nedávnej investície P. Gabriš. 


Okuma zvýši konkurencieschopnosť

Dôvod, prečo padlo rozhodnutie na produkt od spoločnosti Okuma je podľa P. Gabriša technologická vyspelosť stroja aj skutočnosť, že spoločnosť Misan Slovakia, ktorá je výhradným zástupcom Okumy na Slovensku, ponúkla takú konfiguráciu multifunkčného obrábacieho centra, ktorá presne zapadla do stanovených kritérií. Zavážil aj fakt, že ide o stroj od japonského výrobcu a ICS má so strojmi iného japonského producenta dobrú dlhodobú skúsenosť. „Už pred zakúpením Okumy sme vedeli, čo na tomto stroji budeme vyrábať,  vytipovali  sme  súčiastky  na  túto  technológiu  tak,  aby  sme naplno využili komplexnosť stroja a jeho špičkové vlastnosti, napríklad rýchlosť a presnosť. Pomôže nám to zvýšiť efektivitu výroby,“ objasňuje konateľ ICS. 

V nasledujúcom období chcú v ICS polovicu produkčných kapacít stroja Okuma Multus využiť na výrobu komponentov pre vlastné produkty otryskávacích strojov, druhú polovicu dajú k dispozícii pre zákazkovú
výrobu svojim stabilným odberateľom. „Naši zákazníci sú už informovaní, vedia do akého stroja sme investovali, že môžu očakávať kvalitnú, rýchlu a ekonomicky výhodnú výrobu. Postupne prichádzajú a vyberajú, akú produkciu by k nám umiestnili. Opäť sme pre nich o niečo atraktívnejší a získali sme aj výraznú konkurenčnú výhodu. Do vyspelej technológie sa jednoducho oplatí investovať,“ uzatvára P. Gabriš. 


Text: Vlasta RAFAJOVÁ; Vladimír ŽÁK, Misan Slovakia
Foto: ICS ice cleaning systems, s.r.o., autorka

Celý článok: OKUMA