ICS oslavuje 25 rokov

Tento rok naša spoločnosť oslavuje svoje už dvadsiatepiate výročie od založenia. 

ICS je výrobno-obchodná spoločnosť, pôsobiaca na trhu od roku 1998.  Na priestore s rozlohou asi 300 m² sa realizovala prvotná výroba orientovaná na vývoj a stavbu prototypov strojov a zariadení na tryskanie suchým ľadom. V priebehu vývoja sa hlavná aktivita podniku začala orientovať na širší okruh zákazníkov z rôznych oblastí, čo podnietilo vznik samostatných oddelení s konkrétne zameraným výrobným programom a službami.

V roku 2004 spoločnosť rozšírila svoje kapacity odkúpením výrobného areálu s rozlohou viac ako 5 000 m². Následnou rekonštrukciou priestorov a zakúpením prvých výrobných strojov podnik spustil vlastnú výrobu, pri ktorej zriadil aj montážne pracovisko a vývojovú a konštrukčnú kanceláriu. Spoločnosti sa tým otvorili nové možnosti a oblasti, na ktoré začala sústreďovať svoje aktivity. S postupným zvyšovaním objemu výroby a radov rôznych sortimentov výrobkov stúpali aj nároky na technologické vybavenie. Spoločnosť prakticky v každom období vo veľkej miere investovala do technologického vybavenia.

Kvalifikovaný a technicky zdatný personál, dobré technologické vybavenie viedli spoločnosť k novej investícii. Začiatkom roku 2012 spoločnosť rozšírila svoje výrobné možnosti výstavbou novej výrobnej haly, kde disponuje novou zvarovňou, obrobňou a montážnym pracoviskom pre výrobky do hmotnosti 5 000 kg. Týmto sa spoločnosti otvorili nové možnosti pôsobenia o ďalšie odvetvia priemyslu.


SÚČASNOSŤ

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Považskej Bystrici v priemyselnom parku bývalých Považských strojární v areáli s rozlohou 5 000 m², kde disponuje administratívnymi, výrobnými a skladovými priestormi. Spoločnosť je v 100 % súkromnom vlastníctve, v súčasnosti zamestnáva cca 50 zamestnancov. 

Spoločnosť ICS neustále expanduje, investuje do technologických inovácií, disponuje moderným konštrukčným a vývojovým oddelením, výrobnými a montážnymi pracoviskami obsadenými kvalifikovaným a technicky zdatným personálom, pomocou ktorých dokáže spoľahlivo plniť kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky svojich zákazníkov.

ICS kladie veľký dôraz na neustály vývoj nových systémov, inovácie a zdokonaľovanie používanej technológie a jej prispôsobenie pre konkrétne potreby. Produkuje čistiace systémy najvyššej kvality s uplatnením v prevádzkach výroby, údržby a servisu takmer vo všetkých odvetviach priemyslu. Tento rok ICS uvádza na trh novú radu čistiacich zariadení IC 400, premiéru bude mať aj absolútna novinka IC 030,  nové výrobné priestory a nové výrobné technológie. 

Celým inovatívnym rokom Vás budeme radi sprevádzať. 

Team ICS