Čistenie suchým ľadom po požiari

Tryskanie suchým ľadom je jedným z najlepších spôsobov obnovy objektov poškodených dymom alebo ohňom. Je ideálne na obnovu dreva, betónu, tehál a stavebných materiálov. Proces je rýchly, suchý a nezanecháva žiadne zvyšky. 

Suchý ľad je vyhľadávaný pre jeho efektívnosť a účinnosť pri odstraňovaní dymu, zápachu, plesní, sadzí a znečistenia ohňom bez toho, aby spôsobil ďalšie znehodnocovanie povrchových materiálov. S metódou čistenia suchým ľadom strávite menej času a bez riskovania poškodenia povrchov z potenciálne škodlivých látok používaných pri tradičných metódach.

Poškodenie požiarom je sprevádzané množstvom problémov vrátane zápachov, s ktorými je ťažké sa vysporiadať. Medzi výhody čistenia suchým ľadom patria:


 - Zníženie času a nákladov pri čistení

 - Žiadny sekundárny odpad   

 - Bez škodlivých chemikálií alebo abrazív

 - Odstraňuje silné pachy   

 - Priateľský k životnému prostrediu

 - Bezpečný pre elektrické a vodoinštalačné zariadenia

 - Poradí si s ťažko dostupnými oblasťami

 - Odstraňuje všetky sadze, plesne, dym a iné nečistotyVýhody čistenia suchým ľadom ďaleko prevažujú nad výhodami tradičných čistiacich metód. Tradičné metódy predstavujú zdĺhavý proces brúsenia, drôteného kefovania alebo iných typov čistenia rôznymi médiami – ktoré samozrejme môžu byť efektívne, ale môžu tiež poškodiť čistený povrch, ako aj vytvárať množstvo ďalšieho „odpadu“, ktorý je nutné tiež zlikvidovať. Tryskanie suchým ľadom rýchlo a účinne odstráni čiernu farbu a zápach za zlomok času v porovnaní s inými metódami, pričom nepoškodí povrch. A čo viac, pri čistení vzniká minimálny neporiadok, pretože čistenie suchým ľadom neprodukuje žiadny vedľajší odpad - suchý ľad sublimuje a mizne späť do atmosféry. Jediným materiálom, ktorý treba odstrániť, je uvoľnená kontaminácia. Čistenie suchým ľadom zabezpečí dokonalé čistenie s menším neporiadkom a súvisiacimi nákladmi na likvidáciu odpadu a tiež eliminuje zvyškový zápach po poškodení ohňom a dymom.


Príklady sanácie požiaru pomocou čistenia suchým ľadom:  

-  Steny, stropy, podlahy a strechy  

-  Priemyselné kuchyne a zariadenia   

-  Pamiatkovo chránené budovy 1. stupňa  

-  Pamiatkovo chránené budovy 2. stupňa   

-  Chaty, podniky, bytyTryskanie suchým ľadom je nedeštruktívna metóda čistenia. Veľmi jednoducho povedané, tryskanie suchým ľadom zahŕňa „otryskanie“ povrchu stlačeným vzduchom a časticami suchého ľadu, zvyčajne vo forme peliet suchého ľadu. Suchý ľad je tuhá forma oxidu uhličitého, ktorý prechádza z plynného do pevného skupenstva pri teplotách -78,5 °C alebo -109,3 °F.  Jemné častice CO2 (suchého ľadu) sú „vystreľované“ na povrch, nežiaduce nečistoty zamrznú a prasknú, čo vedie k dôkladnému odstráneniu nežiaducich povlakov. Tento nedeštruktívny spôsob bezpečného čistenia povrchov a/alebo odstraňovania nežiaducich povlakov sa stal preferovaným spôsobom odstraňovania dymových sadzí, odparených syntetických živíc a zuhoľnatených látok spojených s obnovou poškodenia po požiaroch.


Tryskanie suchým ľadom je jedným z najlepších spôsobov, ako obnoviť povrchy, ktoré sú poškodené dymom alebo ohňom.