Balička suchého ľadu

Vývoj baliacej linky APS – 530S – IP100H naštartoval fakt, že v období COVID krízy vzrástol dopyt na chladenie potravín, liekov, biologického materiálu a i. pri ich preprave a uskladnení. Cieľom tohto projektu bolo nájsť vhodné, kompaktné, zákaznícky prijateľné riešenie pre balenie suchého ľadu do plastových vreciek, kde je kladený vysoký dôraz na hygienu a konštantnú kvalitu suchého ľadu aj po zabalení."Pri návrhu naše úvahy smerovali rôznymi smermi, ale po zvážení všetkých aspektov sme sa rozhodli pre priame prepojenie výroby a baleniaNa integráciu do automatickej baličky sme zvolili náš Peletizér IP-100-H. Pre vývoj a dodávku baliacej časti sme oslovili niekoľko spoločností skrz Európu. Po vzájomných jednaniach sme sa rozhodli pre spoluprácu s RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.., Poľsko, kde sme našli ochotu postaviť, otestovať a vyladiť zariadenie, ktoré je schopné zabaliť tak náročný materiál, akým suchý ľad je." (M.Očkajová, ICS)

Výsledkom rozhodnutia manažérov spoločnosti ICS investovať do vývoja tohto typu zariadenia je plne automatická baliaca linka, ktorá má rozmer 5800 x 2400 x 3600mm a výrobnú i baliacu kapacitu 120 kg za hodinu. Linka umožňuje výrobu a balenie peliet suchého ľadu s rozmerom 3, 10 a 16 mm. Zabalené vrecko má šírku 250 mm a hmotnosť max. 1000 gramov, čo je optimálne pre väčšinu balených produktov. 

Na riadenie a ovládanie zariadenia využívame PLC  a farebný HMI display s prehľadnou vizualizáciou a jednoduchým ovládaním. 

Všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu so suchým ľadom sú nerezové. Fólia s certifikátom „product convenient for food contact“, ktorú používame pre balenie suchého ľadu má všetky vlastnosti potrebné pre dlhodobé uskladnenie média s teplotou -79 ֯C. Vývojom baliaceho zariadenia sme rozšírili naše portfólio o novú produktovú radu a zároveň sme schopní nami vyrobený suchý ľad baliť podľa potrieb našich odberateľov. 

Štandardné zariadenie APS – 530S – IP100H je možné prispôsobiť potrebám zákazníka, čím sa nášmu vývojovému tímu otvorí obzor nových otázok a odpovedí 😊.

Video: www.facebook.com/TheCoolestWayToClean/videos/767958385013592