TECH&FEST 2024

ICS sa v dňoch 1.-2. februára 2024 zúčastnila prostredníctvom svojho exkluzívneho obchodného partnera pre francúzsky trh ECOCRYO Technologies podujatia TECH&FEST. Viac ako 10 000 profesionálov a 500 start-upov v Isère predviedlo najnovšie európske pokroky v oblasti AI, kybernetickej bezpečnosti, energetiky a vesmíru.

Spoločnosť ECOCRYO Technologies bola pozvaná zástupcom Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises zúčastniť sa tento piatok diskusie na podujatí TECH&FEST. 

"Zúčastnili sme sa diskusie na tému „Technický priemysel a dekarbonizácia“, ktorú moderoval Nicolas RIGAUD. Naším úmyslom bolo predstaviť  inovatívnu metódu čistenia suchým ľadom a ukázať, ako možno tento proces integrovať do procesu dekarbonizácie. 

Toto podujatie nám umožnilo vyzdvihnúť technológiu čistenia suchým ľadom a náš záväzok v oblasti čistých a zelených technológií.

Chceli by sme poďakovať najmä Isabelle BERGERAT a Nicolasovi RIGAUDOVI za pozvanie na TECH&FEST a prítomným a zúčastneným na diskusiách."