Enotécnica 2024 │ Portugalsko

Pav. 5 Stánok E26 - tu ste v uplynulých dňoch mohli vidieť unikátne zariadenia na čistenie suchým ľadom od spoločnosti ICS.

ICS sa prostredníctvom svojho obchodného partnera DRACO zúčastnilo začiatkom februára najväčšieho odborného podujatia produktov a zariadení pre vinohradníctvo a vinárstvo. Bolo to inovatívne podujatie, ktorého cieľom je posilnenie obchodnej štruktúry. 

Enotécnica je jedinečné podujatie, ktoré odráža dôležitosť celého klastra, čím posilňuje sektor. Hlavným cieľom podujatia bolo posilniť konkurencieschopnosť, podporiť uznanie excelentnosti výrobcov a značiek, ktoré fungujú B2B, predvídať trendy a podporovať podnikanie.

Suchý ľad má celý rad využitia. Je nepostrádateľnou látkou pre tých, ktorí pracujú s potravinami. Používa sa ako pre ich samotnú výrobu, tak aj skladovanie a prepravu (vrátane profesionálneho cateringu). Okrem iného je potrebný aj v ďalších súvisiacich oblastiach, ako je napríklad vinárstvo. Pomáha totiž zamedziť prehrievaniu hrozna, čím sa bráni začiatku predčasnej fermentácie.