Nový obchodný partner pre Maďarský trh


Inovatívna technológia ICS je celosvetovo zastúpená prostredníctvom svojich obchodných partnerov. Okrem predaja zariadení na čistenie suchým ľadom sú zástupcovia spoločnosti aj odbornými konzultantmi pri výbere vhodného zariadenia a jeho použitia.

Nový partner pre Maďarsko

ICS rozbehla ďalšiu spoluprácu - so spoločnosťou Axtek Line Kft, ktorá je teraz oficiálnym zástupcom v Maďarsku.

"Je mi veľkým potešením podať správu o míľniku v živote spoločnosti AXTEK Line. Vytvorili sme novú obchodnú líniu, ktorá sa veľmi líši od nášho hlavného profilu, ale vyžaduje si podobnú úroveň profesionality ako svet priemyselných počítačov. V spolupráci s tímom ICS Ice Cleaning Systems na Slovensku zastupujeme aj riešenia priemyselného čistenia suchým ľadom. 

Čo to v praxi znamená? Ponúkame spôsob čistenia, ktorý nie je škodlivý pre životné prostredie, naše prírodné vody a voľne žijúce živočíchy. Môže byť užitočný pri všetkom od úloh náročných na lividáciu sekundárneho odpadu, až po odstraňovanie usadenín a nečistôt na jemných a citlivých povrchoch. 

Vďaka tímu v ICS Ice Cleaning Systems sro. za ich pomoc!"


Zoltán Tóth
Sales Engineer at Axtek Line Kft