ELMIA 2019 │ Sweden

V spolupráci so SARIO, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, sme sa zúčastnili subdodávateľského veľtrhu Elmia 2019 na výstavisku Elmia, Jönköping. 

Elmia je popredná výstava v severnej Európe zameraná na dodávateľov pre spracovateľský priemysel a každoročne víta okolo 1 200 vystavovateľov z 30 krajín a 15 000 návštevníkov.

Hlavnými témami výstavy boli predovšetkým materiály a polotovary, dizajn a vývoj, a technológie výroby. Výstavy sme sa zúčastnili vrámi spoločného národného stánku spolu s ostatnými slovenskými spoločnosťami.