Ekologické čistenie pomníkov

Sochy, pamätníky a ďalšie historické objekty sa môžu časom zašpiniť, zvetrať, farba sa môže olupovať.  Obnovu týchto cenných historických pamiatok je ťažké dosiahnuť bez poškodenia povrchu pomocou tradičných metód čistenia. Tryskanie suchým ľadom ponúka šetrnú ekologickú metódu odstránenia nečistôt bez poškodenia. Odstráni sa iba povrchový náter a nečistoty pričom nevzniká žiaden sekundárny odpad. 

Pri väčšine historických reštaurátorských prác je potrebný neabrazívny proces čistenia bez chemikálií. Vrstvy farby a roky usadenín často skryjú pôvodný detail štruktúry. Cieľom historických reštaurátorských prác je obnoviť štruktúru do pôvodného stavu a očistiť povrch bez toho, aby došlo k ďalšiemu poškodeniu. 

Tieto požiadavky ideálne spĺňa ekologické čistenie suchým ľadom a stáva sa významnou alternatívou k pôvodným postupom čistenia - pieskovaniu, čisteniu vodou, a chemickému čisteniu.


Čistenie suchým ľadom vs. ostatné čistiace metódy

Chemikálie môžu vsiaknuť do kameňa, sôch a mramoru a abrazívne čistenie poškriabe, zničí celistvosť alebo zjazví podklad. To opäť potenciálne zmení celistvosť povrchu. Rozpúšťadlá navyše vyžadujú oddelenú likvidáciu a často aj následnú úpravu. Halogenizované uhľovodíky, ako i ďalšie čistiace prísady majú nepriaznivé účinky na zdravie a životné prostredie. Použitie toxických rozpúšťadiel je často zo zákona obmedzené. 

Metódy čistenia od ICS nie sú abrazívne a neobsahujú chemikálie, vďaka čomu je tento proces ideálny na reštaurovanie pomníkov, fasád, alebo sôch.  Na použitie suchého ľadu neexitujú žiadne legislatívne obmedzenia. Absencia sekundárneho odpadu je ďalším atraktívnym aspektom pre reštaurátorské práce. Náš proces je bezpečný z hľadiska životného prostredia a veľmi sa odporúča. Pri tryskaní suchým ľadom dochádza k výrazným úsporám času, pretože nie je potrebná demontáž a následná spätná montáž. 

Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad, ako tomu býva napri. pri pieskovaní.  Tým je metóda čistenia – suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu. Pomocou suchého ľadu ekologicky a šetrne odstránite nánosy usadenín a nečistôt či povrchovú hrdzu bez nutnej demontáže čistených zariadení, čím šetríte čas, aj značné peňažné náklady.