Čistenie foriem

Technológia čistenia suchým ľadom sa stáva štandardom v mnohých oblastiach priemyslu - čistenie foriem pre výrobu dielov z plastu, čistenie foriem pre výrobu pneumatík, odlievacích foriem, kompozitových foriem, alebo bezpečné čistenie mikrootvorov. Takéto odstránenie nečistôt je často naviazané najmä na rýchlosť a efektivitu. Tradičné spôsoby čistenia, ako je ručné čistenie či ultrazvukové čistenie prinášajú veľa nevýhod, ktoré by mohli viesť k zníženiu produktivity a zvýšeniu prevádzkových nákladov.


Čistenie foriem a nástrojov zaberie viac pracovných hodín ako ktorákoľvek iná fáza opravy (demontáž, riešenie problémov alebo montáž) dohromady. 
Platí to z dvoch dôvodov: 

(1) Čisté platne a nástroje sú rozhodujúce pre maximalizáciu životnosti a spoľahlivosti formy a kvality produktu.

(2) Prevažná väčšina foriem sa stále čistí ručne.


Možnosti čistenia foriem


Ručné čistenie formy

Ručné čistenie formy je pomalý a zložitý proces. Zahŕňa použitie čistiacich prostriedkov - sprejov, rozpúšťadiel a štetcov a následne ich likvidáciu a recykláciu. Vyžaduje vysoko výkonný ventilačný systém, inak môžu byť technici vystavení výparom, ktoré sú s najväčšou pravdepodobnosťou škodlivé pre ich zdravie. Metódy ručného čistenia si vyžadujú  manipuláciu s formami, aby sa získal prístup na všetky strany. Ručné čistenie sa len ťažko postará o silné usadeniny hrdze. 


Čistenie ultrazvukom

Ultrazvukové čistenie nástrojov a zariadení sa vykonáva pomocou rozpúšťadiel. Vodný roztok sa zvyčajne ohrieva, čo vyžaduje veľa elektrickej energie a vo výrobe zaberá veľa miesta. Ultrazvukové čistiace systémy navyše znamenajú značné počiatočné investície a veľké prevádzkové náklady. Vďaka nim sú tieto riešenia menej atraktívne pre spoločnosti s menším počtom foriem na čistenie. Manipulácia s komponentmi formy je obmedzená, technológia sa dá použiť iba "offline", vziká množstvo sekundárneho odpadu. 


Laserové čistenie

Laserový čistiaci systém nevyžaduje žiadny spotrebný materiál, rozpúšťadlá ani čističe v spreji.  Ak sa rozhodnete pre použitie filtra na odsávanie prachu a dymu, bude potrebné vymeniť filter. Údržba je obmedzená na odstránenie vlhkosti a prachu z laserových šošoviek. Najväčšou nevýhodou sú veľké počiatočné náklady, bezpečnostné školenia, vybavenie a postupy. 


Čistenie suchým ľadom

Ekologická technológia tryskania suchým ľadom poskytuje vynikajúce povrchové úpravy. Tryskanie suchým ľadom je atraktívnym riešením, pretože umožňuje čistenie na mieste bez demontáže a ochladenia. Zariadenia na čistenie suchým ľadom používajú neabrazívne médiá vo forme recyklovaného CO2, ktoré nepoškodia povrchy. Suchým ľadom možno čistiť aj dlhodobo usadzované nečistoty vo väčších hrúbkach bez poškodenia základného materiálu. Pomocou tejto technológie je možné odstrániť prevádzkové nečistoty, zapečené plasty, koróziu, 3x efektívnejšie ako konvenčnými metódami.