Pieskovanie vs. čistenie suchým ľadom

Tryskacie zariadenia sú široko používané v rôznych priemyselných odvetviach - lodnom priemysle na čistenie trupov lodí a ich prípravu pred lakovaním, v automobilovom priemysle na čistenie prevodoviek, ojníc, komponentov motora, a i., v leteckom priemysle, gumárenskom priemysle na čistenie a prípravu oceľových povrchov, na čistenie a prípravu profilov pred lakovaním, čistenie foriem, mechanické odstránenie vodného kameňa a i. 

Výber vhodnej technológie úpravy povrchov závisí od konkrétnych podmienok (napríklad tvaru a rozmerov predmetu, miery poškodenia, požiadaviek na hrúbku odstraňovanej vrstvy a kvalitu pripravovaného podkladu). K najpoužívanejším metódam prípravy podkladu patrí pieskovanie. Ekologickejšou a účinnejšou alternatívou je tryskanie suchým ľadom.  


PIESKOVANIE


Pieskovanie (tiež známe ako abrazívne otryskávanie) je proces povrchovej úpravy, ktorý zahŕňa použitie stroja s motorovým pohonom - zvyčajne vzduchového kompresora a pieskovacieho stroja. Keď častice piesku dopadnú na povrch, vytvárajú hladšiu a rovnomernejšiu textúru. Príprava podkladu končí vytvorením súdržného, čistého a primerane drsného povrchu, na ktorý dobre priľnú nové vrstvy.

Ide o  efektívny spôsob odstraňovania farieb, vodného kameňa, hrdze a iných povlakov z povrchov. Proces pieskovania je pomerne ľahký. Je možné ho použiť na čistenie takmer každého materiálu, musíte však mať náležité znalosti o druhoch materiálov, ktoré sa majú otryskávať. Nevýhody pieskovania sú predovšetkým možné poškodenie povrchu (pieskovanie kremičitým pieskom je mimoriadne abrazívne: ak si nedáte pozor, môžete poškodiť podklad), bezpečnosť - z dôvodu použitia piesku je tento proces zodpovedný za spôsobenie pľúcnych chorôb, ako je silikóza, problémom je tiež, že materiál je potrebné očistiť od nečistôt (mastnoty), aby sa zbytočne neznečistilo abrazívum. Zamastený materiál je potrebné odmastiť, pretože mastnota spôsobuje, že abrazívum stráca svoju účinnosť, sypkosť. Zrná sa zlepujú a upchávajú vedenia. 


TRYSKANIE SUCHÝM ĽADOM

Čistenie – tryskanie suchým ľadom je moderná ekologická, neabrazívna metóda priemyselného čistenia. Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad, ako tomu býva napri. pri pieskovaní. Tým je metóda čistenia – suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu. Pomocou suchého ľadu ekologicky a šetrne odstránite nánosy usadenín a nečistôt či povrchovú hrdzu bez nutnej demontáže čistených zariadení, čím šetríte čas, aj značné peňažné náklady. Je tiež známe, že suchý ľad inhibuje rast baktérií, proces čistenia suchým ľadom zastavuje rast plesní, spór a znižuje kontamináciu inými biologickými látkami. Okrem toho je netoxický, bez zápachu a vhodný na všetky povrchy – od kovu, dreva, betónu až po jemnú drevenú štruktúru či sklo a textil.

Pri tryskaní suchým ľadom nie je potrebné zachytávanie médií. Suchý ľad sa pri kontakte s povrchom odparí a na vyčistenie zostane iba nežiaduci povlak a / alebo nečistoty. Tryskanie suchým ľadom preto umožňuje operátorom luxus otryskávania povrchov takmer na akomkoľvek mieste. 


ZHRNUTIE: 

Použitím pieskovania, či abrazívnych prvkov (skleneného alebo plastového granulátu) dochádza k poškodzovaniu povrchu čistených častí a znižovaniu ich životnosti. 

Pelety suchého ľadu sú neabrazívne a k čistenému povrchu maximálne šetrné.

Neodstránené zvyšky tryskacieho média môžu výrazne obmedziť priebeh produkcie. Pelety suchého ľadu sa pri čistení ihneď odparujú, toto riziko preto nehrozí.

Zvyšky po tryskaní vyžadujú oddelenú likvidáciu a často aj finančne náročnú úpravu.

Pri čistení suchým ľadom nevzniká žiadny sekundárny odpad – suchý ľad hneď sublimuje.