Porovnanie s inými metódami čistenia - ics-dryice
ics-dryice > Technologia > Porovnanie s inými metódami čistenia

Porovnanie s inými metódami čistenia

Zvyšovanie produktivity a hospodárnosti, prísnejšie podmienky na ochranu životného prostredia a v neposlednom rade aj bezpečnosť zamestnancov pri čistení a údržbe technologických zariadení, dnes vyžadujú nasadenie modernejších technológií.

Tieto požiadavky ideálne spĺňa čistenie suchým ľadom a stáva sa významnou alternatívou k pôvodným postupom čistenia. Pri tryskaní strojových častí suchým ľadom dochádza k výrazným úsporám času, pretože nie je potrebná ich demontáž a následná spätná montáž.

table cleaning

Výhody čistenia suchým ľadom

Technológia čistenia suchým ľadom využíva len netoxický oxid uhličitý so stlačeným vzduchom, čím je maximálne šetrná k životnému prostrediu a vhodná na čistenie v potravinárskom priemysle. Počas čistenia nie sú uvoľňované žiadne nebezpečné chemické látky, čo okrem iného významne zvyšuje ochranu zdravia zamestnancov.

Otryskávanie suchým ľadom minimalizuje potrebu demontáže častí strojov a zariadení, čím výrazne skracuje dĺžku prestojov a prípadné odstávky. Zároveň sa znižujú náklady na finančne náročné chemické prípravky, následné odstraňovanie čistiacich médií a ich likvidáciu.

Pelety suchého ľadu sa pri čistení ihneď odparujú – sublimujú. Po čistení preto neostáva žiadny sekundárny odpad, len odstránené zvyšky nečistôt, ktoré sa jednoducho pozametajú alebo povysávajú. Pre nevodivé vlastnosti je vhodný aj na čistenie elektrických zariadení.

Suchý ľad má ideálne abrazívne vlastnosti. Dokonale odstraňuje nečistoty, pričom k čistenému povrchu ostáva šetrný a nepoškodzuje ho.

Čistenie s použitím toxických rozpúšťadiel

Rozpúšťadlá vyžadujú oddelenú likvidáciu a často aj následnú úpravu.

Halogenizované uhľovodíky, ako i ďalšie čistiace prísady, majú nepriaznivé účinky na zdravie aj životné prostredie.
Suchý ľad – CO₂ je netoxický.

Použitie toxických rozpúšťadiel je často zo zákona obmedzené!
Na použite suchého ľadu nie sú žiadne zákonné obmedzenia.

Abrazívne tryskanie

Sklenenými guľôčkami alebo plastovým granulátom

Použitím abrazívnych prvkov (skleneného alebo plastového granulátu) dochádza k poškodzovaniu povrchu čistených častí a znižovaniu ich životnosti. Pelety suchého ľadu sú neabrazívne a k čistenému povrchu maximálne šetrné.

Neodstránené zvyšky tryskacieho média môžu výrazne obmedziť priebeh produkcie. Pelety suchého ľadu sa pri čistení ihneď odparujú, toto riziko preto nehrozí.

Zvyšky po tryskaní vyžadujú oddelenú likvidáciu a často aj finančne náročnú úpravu. Pri čistení suchým ľadom nevzniká žiadny sekundárny odpad – suchý ľad hneď sublimuje.

Vysokotlakové čistenie vodou

Vysokotlakové čistenie vodou poškodzuje povrch čistených materiálov.

Pelety suchého ľadu majú neabrazívne vlastnosti a čistený povrch nepoškodzujú.

Nie je vhodné na čistenie elektrických systémov.
Suchý ľad je nevodivý, preto je vhodný aj na čistenie elektrických systémov a zariadení.

Voda a uvoľnené zvyšky pri čistení musia byť likvidované oddelene.
Pri čistení suchým ľadom nevzniká žiadny sekundárny odpad.

Čistené priestory a zariadenia vyžadujú dlhší čas na dôkladné vysušenie.
Čistenie suchým ľadom je suchý proces, čím sa významne skracujú prestoje.