Ako na povrchovú hrdzu? Ekologicky!


Povrchová hrdza dokáže majiteľom automobilov spôsobiť nemalé škody.  Všetky vozidlá sú vyrobené z kovu a sú náchylné na povrchovú hrdzu. V prípade, že sa neodstráni, dokáže sa rozšíriť a narobiť mnoho problémov. Ideálne je jej vzniku predchádzať - postarať sa o ryhy a škrabance na laku, pravidelne umývať a voskovať karosériu, odstraňovať blato, soľ a nečistoty, nezabúdať na čistenie podvozku auta, pretože práve toto miesto zvykne hrdza napadnúť najčastejšie. Odstránenie povrchovej hrdze pieskovaním 

Pieskovanie je jedným z najefektívnejších spôsobov odstraňovania povrchovej hrdze pri obnove automobilu. Napriek svojej účinnosti má však nevýhody:

- pieskovanie môže byť mimoriadne agresívne, riskujete zničenie dielov a znižovanie ich životnosti 

- piesok si nájde cestu do každého zákutia automobilu - do guľových čapov, spojovacích tyčí, a i. 

- sami pravdepodobne pieskovanie nezvládnete, najmä kvôli nedostatku techniky a priestorov

zamastený materiál je potrebné odmastiť, pretože mastnota spôsobuje, že abrazívum stráca svoju účinnosť, sypkosť. 

pieskovanie spôsobuje zahrievanie kovového povrchu a jeho deformáciu.


"Vhodnejšou alternatívou je tryskanie suchým ľadom v kombinácií s abrazívom."Čistenie suchým ľadom 

Odstránenie povrchovej hrdze je možné vykonať pomocou technológie čistenia suchým ľadom v kombinácií s abrazívom. Metóda je šetrná k životnému prostrediu, nechemická, netoxická. Je významnou alternatívou k pôvodným postupom čistenia - pieskovaniu, chemickému čisteniu a i. Pri tryskaní suchým ľadom dochádza k výrazným úsporám času - nie je potrebná demontáž zariadení a následná spätná montáž. Pri čistení suchým ľadom nedochádza k prehrievaniu čisteného kovového povrchu a následne jeho deformácií. Ďalšie výhody:

- výrazné zníženie množstva abrazíva oproti pieskovaniu  (v závislosti od aplikácie a nastavenia zariadenia)

- menej sekundárneho odpadu ako pri tradičnom pieskovaní vďaka sublimácií suchého ľadu

- abrazívne tryskanie  podľa najvyšších možných štandardov environmentálnej zodpovednosti

- abrazívne alebo  neabrazívne čistenie pomocou jedného jediného stroja,  čítať viac... 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IC 310 S │ Najuniverzálnejšie zariadenie na tryskanie suchým ľadom

Profesionálny stroj na tryskanie suchým ľadom IC310 S je naše najvýkonnejšie zariadenie, umožňuje najširší možný rozsah čistenia. Stroj pracuje od najjemnejšieho čistenia mikročasticami až po agresívne tryskanie v najnáročnejších aplikáciach. Vďaka patentovanému systému mletia peliet, vznikajú mikročastice peliet, ktoré môžete nasadiť na odstraňovanie nečistoty z veľmi citlivých povrchov, ako napríklad povrch vysokoleštených foriem, pneumatické a elektrické rozvody, ovládacie panely strojov, ako aj interiér automobilu. Jedným tlačidlom na ovládacom panely prepnete režim čistenia s mikročasticami peliet na čistenie štandardným 3 mm granulátom pre odstraňovanie ťažšieho druhu znečistenia. 

IC 310 S ako aj ostatné ICS zariadenia majú štandardne zabudovaný spriechodňovací systém v hrdle násypníka, naše stroje nezamŕzajú.  Ergonomicky tvarovaná tryskacia pištoľ je veľmi odolná a bezpečná, ľahko sa ovláda. Aj v náročných prevádzkových podmienkach vyžaduje len minimálne náklady na údržbu.

Viac